przysłona w aparacie fotograficznymPrzesłona jest jedną z trzech filarów fotografii, do pozostałych dwóch możemy zaliczyć ISO oraz czas migawki. Przesłona dodaje nowy wymiar naszej fotografii. Możemy bowiem spowodować rozmycie tła lub magicznie wszystko wyostrzy. Przesłona jest otworem w obiektywie, przez które światło podróżuje do korpusu aparatu. Łatwiej jest zrozumieć to pojęcie, gdy porównamy aparat do ludzkiego oka.


Każdy aparat, który znamy dzisiaj jest zaprojektowany tak jak ludzkie oczy. Rogówka w naszych oczach jest jak przedni element obiektywu, gromadzi całe zewnętrzne światło, potem wygina się i przekazuje go do tęczówki. W zależności od ilości światła, przesłona może zmniejszać się lub zwiększać kontrolując wielkość.


Warto zapamiętać, że przesłona przypomina ludzką źrenicę. Duży rozmiar źrenicy jest równy dużej przesłony, a niewielki rozmiar źrenicy odpowiada niewielkiej przesłonie. Przesłona obiektywu, która kontroluje rozmiar (średnicę)  otworu nazywana jest „membraną” w optyce. Jedynym celem membrany jest blokowanie lub zatrzymanie całego światła, z wyłączeniem światła, które przechodzi przez otwór. W fotografii przesłona jest wyrażona w liczbie f (na przykład f/5,6). Te liczby f, które znane są jako „przysłony” są sposobem opisywania wielkości otworu, lub jako otwarta lub zamknięta przysłona. Większość ludzi może być wprowadzona w błąd, ponieważ są przyzwyczajeni, że większa liczba oznacza większe wartości, ale nie w tym przypadku. Na przykład f/1,4 jest większa niż f/2,0 i znacznie większa niż f/8,0. Powinniśmy zapamiętać jeszcze jedną ważną rzecz.

Wielkość otworu ma bezpośredni wpływ na głębię ostrości, czyli ostrość obrazu. Każdy obiektyw oferuje limit dużej i małej przesłony. Jeśli spojrzymy na specyfikację obiektywu, możemy powiedzieć, jaka jest minimalna  i maksymalna wielkość otworu.


Nie ważne jakim aparatem zrobimy zdjęcia. Nie ważne przy jakiej przysłonie. Nie ważne przy jakim czasie czasie ekspozycji. Ważne aby to zdjęcie było dla nas ważne i warte zachowania na przyszłość. Podobnie jak zdjęcia do paszportów i dowodów osobistych. Stare zdjęcia robione do dokumentów przechowujemy latami. Sa dla nas ważne